Home » News » PHOTO: 1,480 metre-long sarma sets new world record  » Vidovec: Pokušaj obaranja guinnessova rekorda u pripremi najveće sarme na svijetu

Vidovec: Pokušaj obaranja guinnessova rekorda u pripremi najveće sarme na svijetu

Sign up to receive the Croatia Week Newsletter

Related Posts